Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 68
Автори БОКАЛО Микола, ДМИТРИШИН Юрій
Назва статті ЗАДАЧА БЕЗ ПОЧАТКОВИХ УМОВ ДЛЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ ВАРІАЦІЙНИХ НЕРІВНОСТЕЙ НА МНОГОВИДІ
Анотація Досліджено односторонню крайову задачу для квазілінійного еліптичного рівняння другого порядку, заданого в циліндрі з твірними, паралельними до осі часової змінної, яка пробігає проміжок $(-\infty, T]$. Крайова умова на бічній поверхні циліндра має вигляд нелінійної еволюційної варіаційної нерівності, що містить похідні шуканої функції за часовою і просторовими змінними першого порядку. Визначено достатні умови для існування єдиного розв'язку цієї задачі та неперервної залежності від вихідних даних у разі відсутності умов на зростання вихідних даних і поведінку розв'язку при $t\rightarrow -\infty.$
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти