Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 68
Автори ОПАНАСОВИЧ Віктор, ДОРОШ Мар'ян
Назва статті КОМБІНОВАНИЙ ЗГИН І РОЗТЯГ ПЛАСТИНИ, ОСЛАБЛЕНОЇ ДВОМА КОЛІНЕАРНИМИ ТРІЩИНАМИ, БЕРЕГИ ЯКИХ КОНТАКТУЮТЬ
Анотація З використанням методів теорії функцій комплексної змінної досліджено задачу про сумісну дію згину та розтягу пластини, яка містить колінеарні наскрізні тріщини, береги яких контактують по області, ширина якої є постійною вздовж тріщин. Розглянуто різні можливі випадки контакту берегів тріщин. Розв'язок сформульованої задачі зведено до задач лінійного спряження. Знайдено явний вигляд для комплексних потенціалів плоскої задачі теорії пружності і класичної теорії згину пластин, коефіцієнтів інтенсивності зусиль і моментів, контактного зусилля між берегами тріщин. Для часткового випадку двох рівних тріщин проведено числовий аналіз задачі, який подано графічно.
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти