Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 69
Автори ДРОБЕНКО Богдан, КАЗАРЯН Карен, КАСПЕРСЬКИЙ Зигмунт
Назва статті ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ, ТЕМПЕРАТУРА ТА НАПРУЖЕНИЙ СТАН У СКІНЧЕННОМУ ЦИЛІНДРІ ЗА УМОВ ЙОГО ІНДУКЦІЙНОГО НАГРІВУ
Анотація На основі запропонованої раніше математичної моделі опису фізико-механічних процесів в електропровідних тілах за умов дії зовнішніх електромагнітних полів розглянуто задачу про визначення електромагнітних і температурних полів, а також напружено-деформованого стану у скінченному сталевому циліндрі за умов його індукційної обробки.
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти