Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 69
Автори ПРОКОПИШИН Іван, ХЛЄБНІКОВ Дмитро, ГРОБЕР Йосип, ЩУКІН Артур
Назва статті АСИМПТОТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕМПЕРАТУРНИХ НАПРУЖЕНЬ У ТОНКІЙ СТРІЧЦІ ДЛЯ ПРОТЯЖНИХ ЗОН НАГРІВУ У ВАКУУМІ
Анотація Розглянуто квазістаціонарну задачу про температурні напруження у тонкій металевій стрічці при нанесенні покриття у вакуумі. Для протяжних технологічних зон отримано асимптотичні вирази для напружень у формі інтегралів Фур’є. Проведено числовий аналіз асимптотичних полів напружень.
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти