Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 69
Автори ЗВІЗЛО Іван
Назва статті ДВОВІСНИЙ ЗГИН МОМЕНТАМИ НА НЕСКІНЧЕННОСТІ КУСКОВО-ОДНОРІДНОЇ ПЛАСТИНИ З ПРЯМОЛІНІЙНОЮ ТРІЩИНОЮ З УРАХУВАННЯМ КОНТАКТУ ЇЇ БЕРЕГІВ
Анотація Досліджено згин кусково-однорідної ізотропної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів розподіленими згинними моментами на нескінченності, коли в одній із півплощин наявна тріщина, береги якої контактують по всій довжині під дією зовнішнього навантаження. Із застосуванням методів теорії функції комплексної змінної отримано систему сингулярних інтегральних рівнянь, яку розв’язано чисельно за допомогою методу механічних квадратур. На підставі числового аналізу розв’язку задачі побудовано графічні залежності контактного тиску та коефіцієнтів інтенсивності зусиль і моментів при різних значеннях відношення модулів Юнга матеріалів пластини.
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти