Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2008
Випуск 69
Автори ГАРТ Етері, ЛИСИЦИНА Олена, ПРОКОПАЛО Євген
Назва статті ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАСТИНИ З ОТВОРОМ НА ОСНОВІ ПОЛЯРІЗАЦІЙНО-ОПТИЧНОГО МЕТОДУ
Анотація Експериментально досліджено напружено-деформований стан поздовжньо навантаженої пластини з прямокутним отвором для перевірки вірогідності результатів числових розрахунків, виконаних із використанням проекційно-ітераційної модифікації методу скінченних елементів. Проведено контроль рівномірної деформації у відповідних перерізах пластини за допомогою індикаторів годинникового типу.
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти