Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2009
Випуск 71
Автори КИРИЛИЧ Володимир
Назва статті ДЕЯКІ НЕЛІНІЙНІ ЗАДАЧІ З ВІЛЬНИМИ МЕЖАМИ ДЛЯ ГІПЕРБОЛІЧНИХ СИСТЕМ КВАЗІЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ
Анотація Знайдено достатні умови глобальної розв'язності задачі з невідомою лінією контактного розриву та локальної розв'язності сингулярної задачі з внутрішніми невідомими межами для гіперболічних систем квазілінійних рівнянь першого порядку, записаних відповідно у канонічних формах Рімана та Шаудера.
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти