Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 72
Автори ВАСИЛЬКІВ Ярослав , ПОЛІТИЛО Любомир
Назва статті ІНТЕГРАЛЬНІ СЕРЕДНІ ФУНКЦІЙ, СПРЯЖЕНИХ ДО СУБГАРМОНІЙНИХ ФУНКЦІЙ
Анотація Для пари функцій $\mathcal{F}(z):=u(z)+i\breve{u}(z)$, де $u(z)$ -- субгармонійна в $\mathbb{C}$ функція, гармонійна в деякому околі точки $z=0,\ u(0)=0$, а $\breve{u}(z)$ -- спряжена до $u(z)$, в термінах неванліннової характеристики $T(r,u)$ задано оцінки модулів коефіцієнтів Фур'є $|c_k(r,\mathcal{F})|$, $0
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти