Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 72
Автори ДОВГАНЬ Богдан, ВУС Андрій
Назва статті ІНТЕГРОВНІ ПОТЕНЦІАЛИ СИМЕТРИЧНИХ ЗАДАЧ ЧОТИРЬОХ ТА П'ЯТИ ПОПАРНО ВЗАЄМОДІЮЧИХ ЧАСТИНОК НА ПРЯМІЙ
Анотація Досліджено редуковані системи чотирьох і п'яти попарно взаємодіючих частинок на прямій. Розглянуто властивості потенціалів взаємодії в припущенні, що ця система володіє першим інтегралом, поліноміальний за імпульсами. Отримано функціональні рівняння на потенціали й описано деякі їхні розв'язки.
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти