Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 72
Автори СИДОРЕНКО Юрій
Назва статті КОНСТРУКТИВНИЙ МЕТОД ПОБУДОВИ ОПЕРАТОРА РОЗСІЯННЯ ДЛЯ НЕСТАЦІОНАРНОЇ ГІПЕРБОЛІЧНОЇ СИСТЕМИ РІВНЯНЬ
Анотація Запропоновано конструктивний метод побудови операторів перетворення та розсіяння у випадку вироджених даних розсіяння для нестаціонарної системи Дірака, який ґрунтується на бінарних перетвореннях типу Дарбу. Знайдено зв'язок між результатами, отриманими в цій праці, та результатами Л. Нижника з теорії обернених задач розсіяння.
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти