Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 73
Автори ГОВОРУХА Володимир, ЛОБОДА Володимир
Назва статті ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОНИКНОСТІ МІЖФАЗОВОЇ ТРІЩИНИ НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОГО ПОЛЯ В ОКОЛІ ЇЇ ВЕРШИНИ
Анотація Розглянуто плоску задачу електропружності для п’єзокерамічного біматеріалу з частково електропроникною міжфазовою тріщиною. Розв’язок задачі побудовано в замкненій формі методами теорії функцій комплексної змінної. Показано, що в околі вершини тріщини, залежно від комбінації п’єзокерамічних матеріалів, можуть виникати різні види особливостей. Для різних видів навантаження визначено основні параметри руйнування та проаналізовано їхню залежність від електричної проникності тріщини.
Мова Українська
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти