Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 73
Автори ЖИДИК Уляна, НИКОЛИШИН Мирон, ФЛЯЧОК Володимир
Назва статті РОЗРАХУНОК ТЕРМОПРУЖНОГО СТАНУ ШАРУВАТОЇ АНІЗОТРОПНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ОБОЛОНКИ ПРИ ЛОКАЛЬНОМУ НАГРІВАННІ ДЖЕРЕЛАМИ ТЕПЛА
Анотація Для неоднорідних анізотропних циліндричних оболонок записано нестаціонарні рівняння термопружності й теплопровідності з відповідними крайовими умовами. Методами інтегральних перетворень Фур’є і Лапласа знайдено розв’язок динамічної задачі термопружності для скінченої шарнірно опертої ортогонально армованої оболонки антисиметричної структури при локальному нагріванні.
Мова Українська
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти