Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 73
Автори БУРДЕЙНА Наталя
Назва статті СПРЯЖЕННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ ГІПЕРБОЛІЧНОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ СИСТЕМИ КВАЗІЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ УЗДОВЖ НЕВІДОМОЇ ЛІНІЇ РОЗРИВУ В КРИВОЛІНІЙНОМУ СЕКТОРІ
Анотація Розглянуто коректну розв’язність нелінійної задачі з невідомою лінією розриву вихідних даних гіперболічної системи квазілінійних рівнянь першого порядку з двома незалежними змінними в криволінійному секторі. За допомогою методу характеристик і теореми Банаха про нерухому точку оператора одержано існування єдиного узагальненого розв’язку задачі.
Мова Українська
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти