Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2010
Випуск 73
Автори КОЛОДІЙ Володимир, ТУРЧИН Ігор
Назва статті МЕТОД ПОЛІНОМІВ ЛАГЕРРА В ДИНАМІЧНІЙ ЗАДАЧІ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ РАДІАЛЬНО-ШАРУВАТОГО ЦИЛІНДРА
Анотація З використанням методу поліномів Лагерра одержано розв’язок задачі теорії пружності про радіальні коливання неоднорідного циліндра. Подано порівняльний аналіз результатів для однорідного циліндра з результатами одержаними методом інтегрального перетворення Лапласа.
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти