Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 74
Автори ВАСИЛЬКІВ Ярослав, ПОЛІТИЛО Любомир
Назва статті ІНТЕГРАЛЬНІ СЕРЕДНІ ФУНКЦІЙ, СПРЯЖЕНИХ ДО СУБГАРМОНІЙНИХ ФУНКЦІЙ. II
Анотація Для пари функцій $\mathcal{F (z):=u(z)+i\breve{u (z)$, де $u(z)$ -- субгармонійна в $\mathbb{C $ функція, гармонійна в деякому околі точки $z=0,\ u(0)=0$, а $\breve{u (z)$ -- спряжена до $u(z)$, суттєво уточнено відомі оцінки $q$-х інтегральних середніх $m_{q (r,\mathcal{F )$ при $1\leq q\leq 2$. Для цього використано зображення Васильківа-Кондратюка функції $\breve{u $ в термінах перетвореня Гільберта для кола та класичну теорему М.~Ріса про оцінку $q$-х середніх ($1
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти