Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 74
Автори ЗАБОЛОЦЬКИЙ Микола, ДЕЙНЕКА Ігор
Назва статті ВЛАСТИВІСТЬ МОНОТОННОСТІ СТОСОВНО НУЛІВ І ПОЛЮСІВ НЕВАНЛІННОВОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕРОМОРФНИХ ФУНКЦІЙ
Анотація Побудовано мероморфні в ${ \mathbb{C $ функції $f_1$, ${ $ $f_2$ довільного порядку $\rho \in \left( {2 - \arctg 2\, / \pi ;\;2 \right)$ з додатними нулями та від'ємними полюсами, усереднені лічильні функції і неванліннові характеристики яких задовольняють умови $N\left( {r,0,f_1 \right) \le N\left( {r,0,f_2 \right)$, $N\left( {r,\infty,f_1 \right) \le N\left( {r,\infty,f_2 \right)$ для $r \ge 0$ і $T\left( {r,f_1 \right)> T\left( {r,f_2 \right)$ для всіх достатньо великих $r$. Метод побудови не дає змоги отримати відповідь про існування таких функцій порядку зростання $\rho \in [1;2 - \arctg 2\, / \pi ]$.
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти