Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 74
Автори МАГОЛА Ярослав
Назва статті ПРО ЦІЛІ РОЗВ'ЯЗКИ ЛІНІЙНИХ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ З ПОЛІНОМІАЛЬНИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ
Анотація Досліджено властивості цілих розв'язків диференціальних рівнянь вигляду $$ z^nw^{(n) +\sum_{j=n-m+1 ^{n-1 {a_{n-j+1 ^{(j) z^jw^{(j) +\sum_{j=0 ^{n-m {(a_{n-j-m+1 ^{(j) z^m+a_{n-j+1 ^{(j) )z^jw^{(j) =0, $$ де $n\geq 3$, $2\leq m\leq n$ і $a_k^{(j) $ -- комплексні числа. \indent Зазначено умови на параметри $a_k^{(j) $, за яких існує цілий розв'язок $f$ цього рівняння такий, що всі похідні $f^{(lm-1) , (l\in\mathbb{N )$ є опуклими або близькими до опуклих функціями в $\mathbb{D = \{ z:|z|<1 \ $. Вивчено зростання такої функції~$f$.
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти