Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 75
Автори Руслан АНДРУСЯК, Володимир КИРИЛИЧ, Ольга ПЕЛЮШКЕВИЧ
Назва статті ГЛОБАЛЬНА РОЗВ'ЯЗНІСТЬ МІШАНОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ВИРОДЖЕНОЇ ГІПЕРБОЛІЧНОЇ СИСТЕМИ
Анотація Використовуючи метод характеристик і принцип Банаха про нерухому точку, знайдено умови існування та єдиності глобального узагальненого (неперервного) розв'язку мішаної задачі з нелокальними крайовими умовами для гіперболічної інтегро-диференціальної системи, причому частина рівнянь системи не містить похідної за часом від шуканих функцій.
Мова Українська
PDF формат Повний текст
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти