Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 75
Автори Ірина КМІТЬ
Назва статті КЛАСИЧНА РОЗВ'ЯЗНІСТЬ СИНГУЛЯРНОЇ ГІПЕРБОЛІЧНОЇ ЗАДАЧІ З ІНТЕГРАЛЬНОЮ КРАЙОВОЮ УМОВОЮ
Анотація Розглянуто лінійну мішану гіперболічну задачу з інтегральною крайовою умовою, вихідні дані якої є сильно сингулярними розподілами. Основний результат полягає в побудові розв'язку цієї задачі в сенсі розподілів. Як частковий випадок розв'язано задачу Лотки МакКендріка зі змінними коефіцієнтами в диференціальній частині.
Мова Англійська
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти