Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2011
Випуск 75
Автори Олена ПАСІЧНИК
Назва статті ІСНУВАННЯ РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ ПІВЛІНІЙНОГО РІВНЯННЯ ДИФУЗІЇ З ДРОБОВОЮ ПОХІДНОЮ ЗА ЧАСОМ З УЗАГАЛЬНЕНИМИ ФУНКЦІЯМИ В ПОЧАТКОВІЙ УМОВІ
Анотація Розглянуто задачу Коші для півлінійного рівняння дифузії з дробовою похідною Рімана-Ліувілля порядку $\alpha, \alpha \in (0,1)$ за часовою змінною та з узагальненою функцією в початковій умові. Доведена теорема еквівалентності цієї задачі та деякого інтегрального рівняння. Використовуючи теорему Шаудера про нерухому точку, знайдено достатні умови існування розв'язку задачі.
Мова Українська
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти