Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 67
Автори ГОЛОВАТИЙ Юрій, ГРАБЧАК Геннадій
Назва статті АСИМПТОТИКА СПЕКТРА ЗАДАЧI ШТУРМА-ЛIУВIЛЛЯ НА ГЕОМЕТРИЧНОМУ ГРАФI ЗІ ЗБУРЕННЯМ ГУСТИНИ В ОКОЛI ВУЗЛIВ
Анотація Вивчено сингулярно збурену спектральну задачу для диференціального оператора другого порядку на геометричному графі. Ця задача моделює власні коливання системи натягнутих струн із збуренням густини в околах вузлів. Досліджено асимптотичну поведінку власних значень і власних функцій задачі для випадків регулярного та помірно сингулярного збурень густини.
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти