Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2007
Випуск 67
Автори КОРКУНА Олеся, ЛАВРЕНЮК Сергій
Назва статті ПРО НОСІЙ РОЗВ'ЯЗКУ ЗАДАЧІ КОШІ ДЛЯ НЕЛІНІЙНОГО $2b$-ПАРАБОЛІЧНОГО РІВНЯННЯ
Анотація Розглянуто задачу Коші для рівняння $ u_t+\sum\limits_{|\alpha|=2}D_x^{\alpha}(a_{\alpha}(z,t,u,D_xu,D^2_xu))- \sum\limits_{|\beta|=1}D_z^{\beta}(b_{\beta}(z,t,u,D_zu))+c(z,t,u)=f. $ Одержано умови існування та єдиності узагальненого розв'язку, компактності носія розв'язку.
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти