Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 66
Автори ЛОПУШАНСЬКИЙ Андрій
Назва статті РОЗВ'ЯЗОК КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ДЛЯ ПАРАБОЛІЧНОГО РІВНЯННЯ, ЗБУРЕНОГО ПСЕВДОДИФЕРЕНЦІАЛЬНИМ ДОДАНКОМ
Анотація Визначено розв'язність нормальної крайової задачі для параболічного диференціального рівняння з псевдодиференціальним доданком. Знайдено точну оцінку наближення її розв'язку за допомогою скінчених ітерацій функції Гріна незбуреної параболічної крайової задачі.
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти