Наукові видання Львівського національного університету імені Івана Франка

Вісник Львівського університету. Серія механіко-математична

Інформація
Рік видання 2006
Випуск 66
Автори САЛДІНА Наталія
Назва статті СИЛЬНО ВИРОДЖЕНА ОБЕРНЕНА ПАРАБОЛІЧНА ЗАДАЧА З ЗАГАЛЬНОЮ ПОВЕДІНКОЮ КОЕФІЦІЄНТІВ
Анотація Розглянуто обернену задачу визначення залежного від часу коефіцієнта в параболічному рівнянні. Коефіцієнт при старшій похідній подано у вигляді добутку двох функцій, залежних від часу, одна з яких перетворюється в нуль у початковий момент часу. Поведінка інших коефіцієнтів описується деякими заданими функціями загального вигляду. З'ясовано умови існування та єдиності класичного розв'язку задачі.
Мова Українська
PDF формат Повний текст
small logo
©2003-2012 Львівський університет | Контакти