Scientific publications of the Ivan Franko National University of Lviv

Visnyk of the Lviv University. Series Mechanics and Mathematics


Volume
44
Year 1996
Дяконюк Л. М., Савула Я. Г  Дослідження задачі тепломасоперенесення через тривимірне тіло з тонким плоским покриттям // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
Дияк І.І.  Симетрична скінченно-гранично-елементна апроксимація D- адаптивної моделі теорії пружності // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
Томашевський О.М.  Моделювання теплофізичних процесів виготовлення литих зубних протезів // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
  До 75-річчя Наума Петровича Флейшмана // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
  Роздуми про вченого-педагога Івана Дмитровича Квіта // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
Флейшман Н.П., Койфман Ч.Н.  Математичне моделювання гнучких з'єднувальних елементів // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
Флейшман Н.П., Іванова Н.В.  Використання методу довільних кривих у дослідженні задач статики теорії пластин // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
Шинкаренко Г.А.  Однокрокові рекурентні схеми інтегрування варіаційних задач для гіперболічних рівнянь // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
Савула Я.Г., Кревс В.В.  Про застосування методу декомпозиції області до задачі теплопровідності для тіла з тонким покриттям // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
Шинкаренко Г.А., Шинкаренко О.Г.  Чисельне дослідження варіаційних задач міграції пасивних домішок // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
Кісіль Р.І., Муха І.С.  Двовимірні схеми методу скінченних елементів для дослідження пружнопластичного деформування тонкостінних гнучких тіл // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
Дияк І.І., Макар В.М.  Дослідження просторової динамічної задачі теорії пружності для неоднорідних анізотропних тіл // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
Головач Н.П., Дияк І.І.  Прямий метод граничних елементів чисельного розв'язування задачі термопружності // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
Гарасим Я.С., Остудін Б.А.  До питання розв'язності інтегрального рівняння осесиметричної задачі електростатики // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
Роман Л.Л.  Чисельне розв'язування задач пружності для круглих пластин // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
Мисак Р.Т.  Стаціонарне рівняння Ріккаті для визначення оптимального оператора-регуляризатора // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
Голуб Б.М.  Функції наповнення у глобальній оптимізації // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
Демидович О.В., Цегелик Г.Г.  Узагальнена задача про призначення та методи її розв'язування // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
Содома І.М.  Бухгалтерська звітність: проблеми достовірності інформації при сплаті податків юридичними особами // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
Гачкевич О.Р., Дзюбачик О.М., Солодяк М.Т.  Визначення гістерезисного тепла у феритах при індукційному нагріванні // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
Щербина М.Ю.  Реалізація Outline з використанням Mіcrosoft Visual C++ 1.51 і бібліотеки класів Mіcrosoft Foundation Class // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P.
BUGRIY Mykola  ON SOME OPTIMIZATION PROBLEM OF THE STOCK PORTFOLIO COVERED BY OPTIONS OF EUROPEAN STYLE // Visnyk of Lviv National University. Series Mechanical and Mathematical. Volume  44, 1996.- P. 26-33
small logo
©2003-2012 Lviv University | Contacts